سردرباغ ملی

در زمان فتحعلی شاه قاجار بنیاد نهاده شد و در سال 1240 ش محمدخان قاجار ، سپه سالار و وزیر جنگ آنجا را تجدید بنا کرد و توسعه داد و بعد در پایان این دوره متروک شد . در نخستین سالهای وزارت جنگ ، پادشاهی پهلوی اول و ساخته شدن ساختمان اداره شهربانی نام این منطقه به باغ ملی تبدیل کرد . از وقایع تاریخی این میدان میتوان به اعدام میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه اشاره کرد .

مرداد سال 1369

ساختمان موزه ارتباطات در زمان وزارت قاسم صوراسرافیل با مبلغ پانصد و سی و شش هزار تومان ساخته شد . در روز دوم مرداد 1313 ش تحت عنوان یکی از مجلل ترین ساختمان های پایتخت با حضور بسیاری از نمایندگان و مقامات داخلی و خارجی افتتاح شد .

موزه پست از ابتدا تاکنون

موزه پست در سال 1369 ش بطور رسمی در بال غربی آغاز به کار کرده و اداره مرکزی پست تهران در قسمت مرکزی و شرقی ساختمان خدمت رسانی می نمود . در سال 1370 با تغییر مکان و باز سازی ساختمان ، تماما در اختیار موزه قرار گرفت از سال 1394 ش تاکنون تحت عنوان موزه ارتباطات برای اولین بار هر سه بال موزه پست « غربی ، مرکزی ، شرقی » تحت بازدید عموم قرار گرفت .

Loading
 
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲
Friday Sep 18, 2020 11:22
دیدنی های ما
موزه ارتباطات با پانزده هزار متر مربع زیربنا ، تلاقی معماری و تاریخ فرهنگی

براساس پژوهش های علمی :

در کمترین حالت ، بازدید از موزه ، درک هنری کودکان را افزایش می دهد .

کودکان موزه گرد ؛ تفکر انتقادی و مهارت های بردباری و همدلی را زودتر فرا میگیرند .

اطلاعات بازدید


پیوند ها :

  free website counter : Number of Visitors