اتاق نمایش عکس های وزرای ارتباطات

غرفه وزرا

علی قلی خان مخبرالدوله،اولین وزیر تلگراف در ایران

 

غرفه وزرا شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن از اولین وزارت تلگراف (علی قلی خان مخبرالدوله) که در زمان نخست وزیری امیرکبیر منصوب شد تا وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس محمد جواد آذری جهرمی در کابینه دکتر حسن روحانی، شناسایی و به نمایش گذاشته شده است.

 

آذری جهرمی