سالن تمبرهای داخلی و خارجی

در سال 1837 سر رولاند هیل، وزیر پست بریتانیا ، اصلاحات اداره پست را مطرح کرد که به موجب آن ارسال نامه به هر نقطه از جزایر بریتانیا با هزینه یکسان نیم پنی امکان پذیر می شد و هزینه آن بایستی توسط ارسال کننده آن با یک تکه کاغذ کوچک رنگی که همان تمبر بود و بر روی نامه چسبانده می شد پرداخت می گردید ونه دریافت کننده نامه. البته پیشنهاد هیل به شدت برای مدت چند سال مورد مجادله بود، اما پس از بحث های جدی این تغییر در سال 1840 تصویب و به جریان افتاد. بنابراین در ششم مه 1840 (اولین روز استفاده رسمی) نخستین تمبر منتشر شده دولتی متولد شد.

پنی سیاه

سر رولاند هیل خودش اولین تمبر را که یک پنی ارزش داشت و نیمرخ ملکه ویکتوریا بر آن بود طراحی کرد. از آنجا که تمبر به رنگ سیاه چاپ شده بود، این تمبر خیلی زود به "پنی سیاه" که پر طرفدارترین ومعروف ترین تمبر جهان است معروف شد. این تمبرهای اولیه بی دندانه بودند، یعنی اینکه برای جداکردن آنها مردم بایستی از قیچی استفاده می کردند.اولین تمبرهای دندانه دار جهان نیز در سال 1854 در انگلستان منتشر شدند.محبوبیت این سیستم جدید ارسال نامه و دریافت وجه آن از پیش به سرعت گسترش یافت و دیری نپایید که کشورهای دیگر نیز از چنین سیستمی استفاده کردند.

 


 

تاریخچه  تمبر  در ایران

تمبر باقری

بر اساس نوشته ها و آثار تحقیقی در مورد تمبرهای ایران ، ناصرالدین شاه قاجار بعد از مراجعت از سفر اروپا جهت تهیه تمبر ایران هیئتی را به کشور فرانسه فرستاد . هم زمان با ورود این هیئت به فرانسه شخصی به نام " ریستر "‌(‌RISTR )‌اهل فرانسه کلیشه ای برای تمبر مورد نظر هیئت تهیه نمود و حتی نمونه هایی چاپ و به هیئت اجرایی تقدیم نمود . نمونه های ریستر مورد توجه هیئت قرار نگرفت و پس از شش ماه عدم دریافت جواب از تهران مستقیمأ با مقامات پست ایران از طریقه مکاتبه وارد مذاکره شد . دولت موقت ایران چاپ تمبر ایرانی بدون اجازه را مورد اعتراض قرار دارد و تمبرهای ریستر را به او بازگرداند شکل این نمونه عبارت بود از شیر خوابیده که خورشید از پشت آن پیداست این نقش در یک بیضی قرار دارد و در زیر بیضی و در قاب دور نقش تمبرحروف اول نام ریستر وارونه دیده می شود این سری تمبرها آبی ، مشکی ، صورتی ، سبز ، قرمز ،قهوه ای ، سبز طلایی ،‌و برنزی روی کاغذ های مختلف بدون دندانه در دوازده عدد در پاریس به چاپ رسیده است.این طرح را می توان به عنوان اولین نمونه تمبرهای ایران به شمار آورد . که هرگز مورد استفاده قرار نگرفت هم اکنون تعداد کمی از تمبرهای ریستر موجود است و با اینکه تمبر رسمی محسوب نمی شود ولی دارای ارزش زیادی می باشد .

هیئت اعزامی ایران در سفر خود شخصی به نام " آلبرت بار " (‌ ALBERT BARRE )‌را مأمور تهیه کلیشه طرح برای ایران کرد . ولی آرم شیر و خورشید بازنجیری از 86 دانه مروارید را تهیه و جهت تأیید به هیئت ایرانی تحویل داد . این کلیشه به تهران آورده شد و تأیید گردید . نمونه های بار در پنج کلیشه (‌لوح مسی ) تهیه شده است . کلیشه های "‌مسی بار " شامل پنج عدد بودند و اولین طرح هایی است که بر تمامی تمبرهای شیر و خورشید که به عنوان قدیمی ترین تمبرهای ایران در سال های 1247 ه‍ . ش تا          1257 ه‍ . ش انتشار یافته ساخته شدند . کلیشه های "‌بار " در پنج ستون عمودی چاپ و به یکدیگر متصل می شدند و به نحوی که یک صفحه 20 عددی تمبر را تشکیل می دادند به قسمی که بین دو ردیف 4 و 5 فاصله سفید وجود دارد و در این دو ردیف هر تمبر نسبت به تمبر مقابلش به حالت معکوس (تت بش)‌(‌TETBECHE )‌قرار گرفته و بین تمبرها  عمودی دندانه گذاری شده و در بعضی از ورق ها در جهت افقی هم دندانه گذاری شده است . سرانجام پس از سه سال مطالعه و تحقیق اولین سری تمبر با کلیشه های " بار " در سال 1247 ه‍ . ش در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در تهران به چاپ رسیده است .