سالن تازه تاسیس کنفراس و تمبرهای اصل

 نگارخانه اورجینال تمبر های بعد از انقلاب، بال مرکزی موزه ارتباطات

 

 

در بخش شمالی بال مرکزی ،سالن و نمایشگاهی مشتمل بر اصل طرح تمبرهای بعد از انقلاب اسلامی کشورمان به نمایش گذاشته شده اند.همچنین این سالن میزبان جلسات شورای عالی تمبر نیز می باشد.