شرکت کنندگان در نشست میدان مشق، هنگام بازدید از موزه

در سالن همکف بال مرکزی موزه ارتباطات، تعدادی از لمینیت های تمبر رونمایی شده برای علاقمندان در معرض نمایش گذاشته شده است.

برای علاقمندان این حوزه قابل توضیح است که تمبرهای یادبود در مراسمی با حضور مسئولین و نماینده های مربوطه به موضوع تمبر، رونمایی می شود و حضار به رسم یادبود امضا و نشانی بر روی آن به یادگار می گذارند. و سپس آن را لمینیت کرده و به جهت اهمیت تاریخی آن محفوظ میدارند.

رونمایی تمبر یادبود خانه هنرمندان در موزه ارتباطات