گزارش 8 ماهه سال 1395 موزه ارتباطات

همکاری با گروههای فیلمبرداری ، صدا وسیما و رسانه ها

- شهرداری تهران : جهت تهیه گزارش تصویری ( ساخت فیلم مستند)

- شرکت افرنگ فیلم : جهت تصویر برداری

- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران : جهت مصاحبه، دریافت اطلاعات و عکسبرداری

- گروه خبری تلویزیون فلسطین الیوم : جهت تهیه فیلم و گزارش

بازدید مقامات

- بازدید گروه مستند ساز به سرپرستی کارگردان نامدار آقای مجتهدی و همکاری به مدت 2 ماه

- بازدید پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش

- بازدید آقای جوزانی و امین تارخ (کارگردان و بازیگر)

- بازدید همسران دیپلماتهای ایرانی

- بازدید وزیر ارتباطات کشورعراق ، همراه با وزیرارتباطات دکترواعظی

-  بازدید وزیر توسعه اقتصادی و فناوری کشور اسلوونی همراه با وزیر ارتباطات دکتر واعظی

 

همکاری با دانشگاهها

- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) : جهت تحقیق دانشجویی معماری

- دانشگاه هنر : جهت تصویر برداری دانشجویان رشته عکاسی

- دانشگاه هنر شیراز : معرفی دانشجویان جهت کارآموزی

- دانشگاه صداوسیما : جهت تصویربرداری

- دانشکده ادبیات و علوم انسانی : جهت فهرست نویسی اسناد

 

سایر فعالیتها

- تشکیل جلسه همکاران حراست پست بانک

- تشکیل جلسه شورای اداری وزارت در موزه

- همکاری با موزه علوم جهت برگزاری همایش موزه ها و مراکز علم در موزه ارتباطات

-  برگزاری نمایشگاه و کارگاه آموزشی مهرگرد (قنات پایتخت) شهرداری تهران

- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هوا و فضا به مناسبت هفته هوا و فضا ، همکاری موزه علوم و فنون

- همکاری با شهرداری و میراث فرهنگی در برنامه نگین تهران

(جهت بازدید شهروندان 22 مناطق تهران از موزه ارتباطات)