همکاری با موزه ارتباطات

 مدیران و آموزگاران موسسات آموزشی و تحصیلی و ارگان های دولتی، می توانند از طریق تماس با شماره های موزه برای بازدید خود روز و ساعت را هماهنگ بنمایند.

عزیزان  و مسئولان موسسات آموزشی به نکات زیر توجه بنمایند:

- حداکثر نفرات در هر گروه دانش آموزی، 60 نفر می باشد.

- زمان تقریبی بازدید 90 دقیقه می باشد.

- معرفی نامه ی گروه خود را می توانید بهمراه گروه خود یا از طریق نمابر موزه قبل از روز بازدید بفرستید.

- در معرفی نامه ی خود، مشخصاتی نظیر نام موسسه، تعداد بازدیدکنندگان دانشجو یا دانش آموز، تعداد همراهان، معرفی مسئول، تاریخ بازدید و در آخر نام و نام خانوادگی مدیر مجموعه خود و مهر و امضای ایشان، الزاما ذکر شود.

- با همراه داشتن معرفی نامه ای با مشخصات فوق، ورودی برای گروه های هماهنگ شده به ازای هر نفر،500 تومان می باشد.

  -بلیط برای دارندگان کارت منزلت و خانواده ی شهدا و جانبازان و کودکان زیر 7 سال رایگان است.

یادآوری:

- لطفا در زمان تعیین شده با گروه خود در موزه حضور یابید.

- گروه سنی مناسب برای بازدید از این موزه ، 9 سال(سوم دبستان) به بالا است.

-موزه بوفه ندارد.


*دانشجویان علاقمند که رشته های متناسبی با کارکرد این موزه دارند(مانند معماری،گرافیک،راهنمای موزه،موزه داری،تاریخ...) میتوانند با هماهنگی و معرفینامه ی دانشگاه خود جهت گذراندن واحد های کارآموزی یا تحقیقات دانشجویی ،از قبل تماس گرفته و قرار ملاقات با مدیریت مجموعه داشته باشند.

 

**گروه های رسانه ای و مطبوعاتی نیز با ارسال معرفینامه به نمابر و یا نشانی پستی و سپس هماهنگی تلفنی اقدام به تعیین وقت بنمایند.